GUPS externa sida nedstängd

Användare hänvisas till att logga in via SAM till GUPS interna sida:

http://gups.sll.se

Om det inte är möjligt att logga in på SAM, kontakta HSF Funk Läkemedelsstatistik lakemedelsstatistik.hsf@regionstockholm.se