VAL handboken

Handböckerna beskriver landstingets uppföljningsdatabaser i datalagret VAL. Vårdgivare som har slutit avtal med Stockholms läns landsting har åtagit sig att leverera information elektroniskt till SLL. Beroende på verksamhet rapporterar vårdgivaren vårdhändelser till olika system. I datalagret finns samlat information från ett antal olika verksamheter/grundsystem som t ex GVR, ARV, ListOn och Fums. 

 • Detta hittar du i handböckerna:
   
  • VAL handboken: Detaljerad beskrivning av de databaser som ingår i VAL,  publiceringsdatum samt diverse allmän information.

  • VAL handboken kortversion: Kortfattad översiktlig beskrivning av de databaser som ingår i VAL.

  • VAL handboken Format:
   Innehåller beskrivning av SAS Format/ översättningstabeller som finns tillgängliga och som kan användas för att översätta datbasernas koder till klartext.

  • VAL handboken läkemedel:
   Läkemedelsdelen i VAL innehåller bl a information om läkemedel inköpta av privatpersoner via recept .

  • VAL handboken Exportfiler:
   Beskriver
   en tjänst som gör det möjligt för vårdgivare som har tillgång till SLLnet att ladda hem exportfiler som innehåller de besök/ vårdtillfällen som vårdgivaren rapporterat in till GVR (VAL).

Läs tips: För enklare navigering i dokumenten. Om inte rubriknavigeringsfönstret visas:
- Högerklicka i dokumentet, klicka därefter på "Visa navigeringsruteknappar"
- och därefter på lilla banderollen till vänster som visar Bokmärkes länkar till dokumentets rubriker ( i princip samma rubriker som i den inledande innehållsförteckningen).

Exempel på navigering:
I VAL handboken, innehållsförteckningen (sid 2):
- Klicka på 2.1.1 SLV Innehåll (sid 14)
- Klicka på Kolumnen ARSALDER, nu hamnar man i "Termkatalogen" långt
    ner i  dokumentet (sid 168)
- För att komma tillbaka avsnitt 2.1.1,
    i rubriknavigeringsfönstret till vänster
    - klicka på + tecknet framför rubriken 2. Allmänt tillgängliga databaser
    - klicka därefter på 2.1.1 SLV innehåll

Frågor kring VAL-handboken, kontakta 
SLLIT servicedesk 08-123 177777 (tel rekomenderas)
servicedesk.sllit@sll.se